کد گروه درس نام درس نام استاد زمان برگزاری کلاس رشته تحصیلی
70231 ساختمان داده ها علی خسروزاده سه شنبه10:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
325111 فیزیک جدید (1) آقای علیرضا امانی چهارشنبه10:00 تا 12:00 و چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
325143 پروژه آقای مجتبی یعقوبی نامشخص مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
50817 آشنایی باکامپیوتر شهین ملایری چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
407116 طراحی باکامپیوتر(اتوكد) آقای نیما طلوع پنجشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
1209 آزجاه سازی1 آقای عباسعلی رستمی چهارشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
40068 تفسیر موضوعی نهج البلاغه امیرضا شمسی شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40419 ریاضی (7) آقای شعبان غلام تبار (21)چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
50324 صنایع خشکبار فاطمه فاضلی دوشنبه12:00 تا 13:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
54196 اصول نگهداری مواد غذایی آقای شهرام نقی زاده یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
6016 کاربردخط درگرافیك خانم روجا علیزاده شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
70120 فیزیک عمومی آقای محمد یونسی چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
541180 آز-فیزیک عمومی آقای محمد متولی سه شنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541203 زیست شناسی مهیار گرامی یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
325133 آزمایشگاه اپتیك آقای محمد یونسی چهارشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
407123 عملیات حرارتی خانم شبنم حسینی چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
50819 نقشه کشی صنعتی آقای امید محمدنیاء شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50447 اصول مدیریت سرپرستی سپیده نصیری چهارشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
407117 ریخته گری آلیاژهایآهنی خانم شبنم حسینی چهارشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40822 تجهیزوراه اندازی کارگاه مجتبی قریشی امیری (17)پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
50451 اصول پایه مهندسی آقای حمیدرضا صمدلویی پنجشنبه14:00 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
4043 اجزاماشین (2و1) آقای امید محمدنیاء شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
40310 رشته ورزشی تخصصی (1)(انفرادی اجتماعی) کلثوم ابراهیمی شنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40018 فارسی عمومی آقای نصرت الله حدادی پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40065 اندیشه اسلامی (2) آقای محمدعلی یوسفی شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40426 آزمایشگاه هیدرولیك و پنوماتیك آقای مجتبی ابراهیمی شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
40423 استاتیک آقای مسعود قلی زاده (2)چهارشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
400222 تنظیم خانواده و جمعیت افسانه رضایی چهارشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40313 شنا (4) آقای احمد عبدی شنبه14:00 تا 15:30 و دوشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40343 فیزیک پیش آقای محمد متولی پنجشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
6025 کارورزی آقای مصطفی حسین زاده نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
420204 آزمایشگاه مکانیک سیالات ------ شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40422 زبان فنی آقای محمدرضا باباتبار پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
400246 آموزش قرآن کریم مرضیه حامدی سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541201 کاربردکامپیوتر شهین ملایری دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541185 بیوشیمی آقای حمیدرضا صمدلویی پنجشنبه10:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60161 طراحی (4) رمضانعلی زابلی دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40913 ریاضی عمومی (1) آقای حسن اسحاقی کناری یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40924 آزمایشگاه فیزیك (1) آقای محمد رستمی شنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40930 مقاومت مصالح (1) آقای ابراهیم قریشی طیبی شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
54115 آز-فیزیک عمومی آقای مجتبی یعقوبی چهارشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54117 آز-فیزیک عمومی آقای مجتبی یعقوبی چهارشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70210 اندیشه اسلامی 1 آقای داریوش بهزادی سه شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
70233 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر آقای مجید جان نثاری یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
325110 فیزیک پایه 3 آقای محمدرضا نیازیان ( )سه شنبه08:00 تا 10:00 و سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
407128 کارگاه مدلسازی تخصصی آقای محمد تقی بطحایی پنجشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
50824 آز میکروب مواد خانم فاطمه زابلی یكشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50837 مدیریت وبازاریابی مصطفی محمدی چهارشنبه16:00 تا 18:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50444 عملیات کارگاهی آقای اکبر ولی زاده چهارشنبه08:00 تا 10:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50446 بهداشت محیط میترا توکل چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40952 راهسازی غلامعلی بهزادی (43)چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
1208 آزبهره برداری جنگل سپهر سپهری دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
70147 ساختمان داده ها آقای مهدی یداللهی چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
70136 آزمایشگاه مدارهای منطقی كامپیوتر آقای حسین موسوی لاریجانی ( )سه شنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
103121 آز گیاه شناسی آقای یوسف نیک نژاد چهارشنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
40315 بسکتبال (2) آقای سیدابوالقاسم هاشمی دوشنبه12:30 تا 14:00 و چهارشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40356 تغذیه وورزش آقای احمد عبدی ( )چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
420176 ترمودینامیك مهندسی شیمی(2) خانم آرزو قادی چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541141 اصول عمل آوریخشكبار آقای پیمان آریایی یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
10343 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی همت الله رورده ( )سه شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
400233 اخلاق اسلامی آقای فرج الله صفری عربی شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
325123 الکترونیک 2 آقای محمد متولی سه شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
50864 مدیریت وبازاریابی خانم مرضیه پورمرادی سه شنبه08:00 تا 10:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
541187 تجزیه موادغذائی ------ نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
325114 مکانیک تحلیلی 2 آقای محمدرضا پهلوانی پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
5411 شیمی عمومی آقای بهروز ملکی یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
5413 ریاضی پیش آقای محسن محمدی یكشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50431 اصول کنترل كیفی خانم زهرا اسفندیاری دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50829 آز میکروب مواد فاطمه بهرامیان سه شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50443 اصول کنترل كیفی آقای احمد شهیدی سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
420172 کنترل کیفیت موادغذایی علی مددی پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70145 زبان تخصصی هوشنگ صابری مقدم پنجشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
400203 آموزش قرآن کریم آقای علی اصغری شنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
41223 طراحی ومعماری رعنا فتحی نژاد (14)سه شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
420183 ریاضی پیش آقای محسن محمدی دوشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50475 میکروبیولوژی مواد غذایی اعظم قربان نیا دلاور یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40366 حرکت شناسی وبیومكانیك آقای علی محمد صفانیا سه شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
50861 صنایع گوشت وشیلات آقای نصراله واحدی یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
70239 آمارواحتمالات بهرام زمانی یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
32514 زبان پیش آقای محمدرضا اسماعیلی ( )دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
50441 آز- تجزیه مواد(2) فاطمه فاضلی سه شنبه13:30 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
54139 آزمیکروب عمومی حامی کابوسی شنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40617 رسم فنی پیش دانشگاهی آقای علی زمانی (11)شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
54151 آزفیزیک الكتریسته آقای محمد رستمی یكشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50317 آز شیمی و تجزیه مواد غذایی فاطمه فاضلی یكشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
10319 گیاه شناسی (1) خانم رقیه اسکوئیان پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
10331 آز فیزیولوژی گیاهان زراعی آقای همت پیردشتی پنجشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
400201 آموزش قرآن کریم مرضیه حامدی شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40318 هندبال(3) کلثوم ابراهیمی دوشنبه14:00 تا 15:30 و شنبه12:30 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
400213 آموزش قرآن کریم آقای علی اصغری چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70129 آمارواحتمالات آزاده کیاپور یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
541105 تکنولوژی غلات خانم نسیم فرهمند چهارشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541130 آز روغن زینب رفتنی امیری پنجشنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400239 تربیت بدنی (1) محدثه توکلی دوشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541190 آز روغن سهیلا زرین قلم پنجشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541211 کارآموزی آقای پیمان آریایی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
10312 زبان پیش آقای محمدرضا اسماعیلی سه شنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
420152 کارگاه عمومی آقای صمد اخوت سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40611 تکنولوزی مولد قدرت آقای محمدعلی راعی (5)دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
60144 مبانی کامپیوتر منصوره مهیاری چهارشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
4035 دومیدانی (4) سکینه پایکار چهارشنبه08:00 تا 09:30 و پنجشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40019 فارسی عمومی آقای نصرت الله حدادی شنبه09:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40649 آزمایشگاه مقاومت مصالح جمال آراسته (47)یكشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
40653 آزمایشگاه هیدرولیك وپنوماتیك آقای مجتبی ابراهیمی (51)شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
541142 اصول طراحی كارخانجات موادغذایی آقای احمد شهیدی یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
10344 اصول و روشهای آبیاری آقای ولی محمد فلاح دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
541146 آز لبنیات علی معتمد زادگان سه شنبه14:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400224 تنظیم خانواده و جمعیت خانم مرضیه خرمی شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
12014 فیزیک عمومی آقای علی بنی جمالی سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
702261 زبان پیش خانم روشنک فضلی پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
10314 آشنایی باكامپیوتر منصوره مهیاری سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
40927 فیزیک (2) آقای کاظم مهدی زاده دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50859 اصول طراحی كارخانجات موادغذایی آقای احمد شهیدی دوشنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50416 ریاضی پیش آقای محمد سلیمانی وركی سه شنبه13:00 تا 14:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40840 زبان فنی آقای عارف عزیزی سه شنبه11:30 تا 13:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
40710 ریاضی پیش آقای صالح شاکری پنجشنبه10:30 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40711 فیزیک پیش آقای محمدرضا نیازیان پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
407112 شیمی تجزیه و آزمایشگاه خانم فرشته چگینی پنجشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
420142 آزمایشگاه شیمی تجزیه خانم شهلا فتحی سه شنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420153 کارگاه عمومی آقای صمد اخوت سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54197 اصول نگهداری مواد غذایی آقای شهرام نقی زاده یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
24412 مبانی فلسفه آقای سید محمد محمدی (3)دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
400204 آموزش قرآن کریم آقای صفرعلی مختاری شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
4058 درک وبیان معماری 1 آقای صبا جهانگیر (8)سه شنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
41221 مکانیک سیالات آقای بهرام نوایی نیا (12)پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
541149 آز لبنیات محمد عبداله پور چهارشنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420217 سینتیک و طرح راکتور آقای مازیار شریف زاده پنجشنبه15:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
405356 هندسه ترسیمی آقای امید محمدنیاء پنجشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
541224 مسئله مخصوص خانم شبنم حمزه نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40943 مقاومت مصالح( 2) آقای ابراهیم قریشی طیبی (34)شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
54114 آز-فیزیک عمومی آقای مجتبی یعقوبی چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50850 صنایع بسته بندی سهیلا زرین قلم پنجشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54161 آزفیزیک الكتریسته مجتبی ولی زاده سه شنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420168 ریاضیات مهندسی آقای فضل الله عباسی سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
4007 زبان خارجه عمومی آقای حامد برجسته دوشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40021 فارسی پیش آقای نعمت اصفهانی یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40431 کارآفرینی وپروژه آقای مهرداد محمدی پنجشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
50327 آز میکروب و بهداشت مواد غذایی ضرغام زارع دوشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
70137 آزمایشگاه مدارهای منطقی كامپیوتر آقای ذبیح الله احمدپور ( )چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
41230 معادلات دیفرانسیل آقای سید بابا حسینی (21)سه شنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
40365 اصول ومبانی تربیت بدنی آقای مهدی رحیمی نژاد پنجشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
420196 آزمایشگاه فیزیک(2) زهره حیدری دوشنبه16:00 تا 17:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54174 فیزیک مغناطیس و الكتریسیته آقای محمد متولی پنجشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40321 زبان تخصصی آقای علی محمد صفانیا سه شنبه14:30 تا 16:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
70116 زبان پیش خانم روشنک فضلی پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
420214 آزمایشگاه شیمی تجزیه آقای نیما اسلامی سه شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541184 اصول مهندسی صنایعغذائی بهزاد علاالدینی سه شنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
325153 کاربرد کامپیوتر در فیزیک آقای مجتبی یعقوبی دوشنبه09:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
40934 آمارواحتمالات مهندسی بهرام زمانی یكشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
325112 الکترومغناطیس 1 آقای محمدعلی رمضانپور سه شنبه13:00 تا 15:00 و سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
420122 صنایع غذایی(2) علی مددی پنجشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
5084 آز لبنیات محمد عبداله پور شنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
325117 مکانیک تحلیلی 1 آقای کاظم مهدی زاده پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
420165 مکانیک سیالات (1) فاطمه ذبیحی چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40621 زبان خارجه عمومی خانم فاطمه شاه محمدی (15)شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
1204 ُُُُُِِِسیستم جغرافیا GIS آقای عباسعلی رستمی سه شنبه14:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
400121 تربیت بدنی (1) مجتبی صالح پور سه شنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
10313 آشنایی باكامپیوتر منصوره مهیاری سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
40647 اصول سرپرستی آقای مهرداد محمدی (45)پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
60122 آزمایشگاه فیزیك نور سیده اکرم قربانی یكشنبه15:00 تا 16:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
420190 نقشه کشی صنعتی فروغ مفید نخعی یكشنبه15:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60228 خوشنویسی وطراحی حروف آقای سیدحسین جعفرنژاد دوشنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
6013 طراحی (6) خانم نفیسه صداقت سه شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
42233 آزمایشگاه شیمی آلی2 مسعود مختاری شنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
70131 برنامه سازی كامپیوتر(2) آقای حمیدرضا کوهی ( )دوشنبه11:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
60154 طراحی تحلیلی حمیدرضا خسروی راد چهارشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40117 کارورزی آقای علی محمد صفانیا نامشخص مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی گرایش مربی گری
541163 علوم باغی آقای یوسف نیک نژاد دوشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60233 تاریخ تحلیلی صدراسلام آقای غلامعباس کیانژاد شنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
541219 مسئله مخصوص خانم نسیم فرهمند نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50870 پروژه کاربردی رابعه ایزدی نامشخص مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
4 کارآموزی آقای محسن جهانشاهی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
407139 کارگاه مدلسازی تخصصی آقای محمد تقی بطحایی دوشنبه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40911 رسم فنی ونقشه كشی ساختمان روح الله احسانی پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40912 رسم فنی ونقشه كشی ساختمان روح الله احسانی پنجشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
32512 فیزیک پیش آقای محمدرضا نیازیان ( )یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
420120 انتقال حرارت(1) خانم مریم خاورپور دوشنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
407130 آزمایشگاه متالورژی مكانیكی آقای محمدباقر لیمویی چهارشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
50825 آز میکروب مواد خانم فاطمه زابلی یكشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
70248 پایگاه داده ها امید پناه سه شنبه10:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
420145 آزمایشگاه شیمی فیزیك خانم ناهید سهروردی سه شنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40619 مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی آقای وحید جلالی (13)پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
54148 آزفیزیک الكتریسته آقای ابراهیم یوسفی یكشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40437 گرافیک صنعتی آقای سید محمد نظری سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
541114 کنترل کیفی موادغذائی آقای احمد شهیدی یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541136 صنایع تخمیری زهرا آهنگی دوشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400206 آموزش قرآن کریم مرضیه حامدی یكشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
54167 میکروبیولوژی مواد غذایی خانم فاطمه زابلی یكشنبه15:00 تا 17:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50458 آزمایشگاه کنترل کیفیت موادغذایی ماه تاب محمدی شنبه15:00 تا 16:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40638 آزمایشگاه ترمودینامیك آقای مهران جلیلی (34)دوشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
541102 تکنولوژی غلات خانم نسیم فرهمند سه شنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60156 طراحی تحلیلی آقای محسن قاسمی پنجشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
42223 شیمی معدنی 2 الهام بكتاش چهارشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
541192 آز کنسرو آقای حمیدرضا صمدلویی چهارشنبه16:00 تا 17:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40956 استاتیک محسن رنجبر پنجشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
541217 سمینار آقای یوسف نیک نژاد نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
1 کارآموزی مجتبی معصومی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54112 زیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70219 مبانی کامپیوتر آقای تورج محمدپور یكشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
407132 کارگاه ریخته گریآهنی 2 خانم شبنم حسینی دوشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
70112 ریاضی پیش آقای رضا سعادتی چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40945 سازه های بتن آرمه 1 آقای مسعود قلی زاده (36)دوشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40947 هیدرولیک وآزمایشگاه آقای بهرام نوایی نیا (38)شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
54147 آزشیمی تجزیه آقای نیما اسلامی یكشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400101 تربیت بدنی (2) فروه هاشمی پور سه شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70157 نرم افزارعملی آقای حبیب اسماعیل زاده یكشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
50322 تجهیزات و تاسیسات کارخانه آقای پیمان آریایی دوشنبه10:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
41018 حسابداری شرکتهای (1) خانم آرزو جلیلی دوشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
41214 اصول ومبانی معماریوشهرسازی علی مصلحی (5)سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
541131 تکنولوژی روغن زینب رفتنی امیری پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541134 آز کنسرو آقای مزدک علیمی پنجشنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60218 هنردرتمدن اسلامی(1) خانم مریم بطحائی یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
420191 نقشه کشی صنعتی آقای سید محمد نظری سه شنبه15:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541150 آز لبنیات محمد عبداله پور چهارشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40067 تفسیر موضوعی نهج البلاغه امیرضا شمسی دوشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541175 ریاضیات (1) آقای صالح شاکری شنبه10:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400244 آموزش قرآن کریم آقای صفرعلی مختاری سه شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400240 تربیت بدنی (1) خانم زینت پوشانه سه شنبه14:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541196 ریاضیات (2) آقای محسن محمدی شنبه09:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50339 کارآموزی آقای پیمان آریایی نامشخص مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
4032 تیراندازی (2) محدثه توکلی شنبه12:30 تا 14:00 و یكشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40922 برنامه نویسی كامپیوتر منصوره مهیاری یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50844 آز لبنیات آقای شهرام نقی زاده چهارشنبه12:00 تا 13:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40910 رسم فنی ونقشه كشی ساختمان روح الله احسانی پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
70213 ریاضی پیش آقای فضل الله عباسی دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
32511 ریاضی عمومی1 آقای محمد سلیمانی وركی ( )شنبه10:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
420116 مهندسی بیوشیمی خانم آرزو قادی یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50826 آز میکروب مواد خانم فاطمه زابلی دوشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54126 شیمی آلی مسعود مختاری شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420151 آزمایشگاه فیزیک1 زهره حیدری یكشنبه13:30 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54149 آزفیزیک الكتریسته آقای ابراهیم یوسفی یكشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40439 طراحی قیدوبندها آقای مرتضی حسین زاده چهارشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
70139 اصول سرپرستی سپیده نصیری ( )سه شنبه11:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
10327 حاصلخیزی خاکها و کودها آقای ولی محمد فلاح سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
41010 حسابداری شرکتهای(2) خانم آرزو جلیلی شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
41013 حسابداری صنعتی (2) خانم آرزو جلیلی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
400220 اندیشه اسلامی (2) آقای عبدالله حسن زاده پنجشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40656 کارگاه نقص یابی ------ (54)سه شنبه17:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
41222 طراحی ومعماری رعنا فتحی نژاد (13)سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
40646 کارگاه انتقال قدرت اتوماتیك ------ (42)جمعه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
541167 آززیست شناسی ضرغام زارع یكشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400223 تنظیم خانواده و جمعیت خانم مرضیه خرمی شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400238 تربیت بدنی (1) محدثه توکلی دوشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40531 فیزیک پیش آقای ابراهیم یوسفی شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
40921 ریاضی پیش آقای شعبان غلام تبار شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50846 صنایع فراورده های شیر آقای شهرام نقی زاده چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50422 شیمی مواد غذایی آقای مسعود قنبری شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40075 انقلاب اسلامی ایران آقای حسین جعفری دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
42014 آزمیکروبیولوژی مواد غذایی ضرغام زارع سه شنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50427 ایمنی در صنایع غذایی خانم آرزو قادی دوشنبه11:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
70319 آزمایشگاه مدارهای دیجیتال آقای سید صالح محسنی شنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
50833 تکنولوژی پس از برداشت آقای مهران محمودی سه شنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40010 زبان خارجه عمومی آقای سیداحمد جوادی لاریجانی سه شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40012 اندیشه اسلامی 1 آقای علی اصغری یكشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70146 ساختمان داده ها علی خسروزاده چهارشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
41021 زبان پیش آقای محمدرضا اسماعیلی سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
6029 کارورزی محمد خانزاد نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
41218 تحلیل سازه 1 فیروز فرزانه (9)چهارشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
40642 کارگاه دستگاههای الكتریكی خودرو ------ (38)شنبه08:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
12014 شیمی عمومی لیلا آبادیان چهارشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
40532 زبان پیش خانم فاطمه شاه محمدی یكشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
13 پروژه آقای علی اصغر قریشی امیری نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
42011 آزمایشگاه مکانیک سیالات ------ شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
325140 پروژه آقای محمدعلی رمضانپور نامشخص مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
50428 آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی رابعه ایزدی دوشنبه12:00 تا 13:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60145 تصویرسازی احسان زابلی یكشنبه14:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40425 آزمایشگاه هیدرولیك و پنوماتیك آقای مجتبی ابراهیمی (2)شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
60134 زبان پیش آقای سلیمان فرجی شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
50464 آزمایشگاه غلات آقای عادله مقصودلو یكشنبه13:30 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60210 رساله و پروژه نهایی خانم نفیسه صداقت نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
60125 کارآموزی خانم روجا علیزاده نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
420207 آزمایشگاه انتقال حرارت ------ شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40528 عناصر و جزئیات ساختمانی 1 مریم ایزدی پنجشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
40920 فیزیک پیش آقای علی محمد یدالهی شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
5044 آزشیمی عمومی خانم ناهید سهروردی یكشنبه14:00 تا 15:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
54160 آزفیزیک الكتریسته مجتبی ولی زاده سه شنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70217 کارگاه سیستم عامل (2) خانم رویا دانشیان دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
70224 ذخیره وبازیابی اطلاعات بهنام برزگر پائین لموكی دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
70226 ریاضی کاربردی آقای حسن اسحاقی کناری چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50838 آز تکنولوژی پس از برداشت آقای مهران محمودی یكشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
70110 برنامه سازی كامپیوتر(1) آقای وحید جلالی پنجشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40953 آزمایشگاه مقاومت مصالح 1 آقای ابراهیم قریشی طیبی (44)پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
420128 کاربردریاضیات درمهندسی شیمی مجتبی معصومی یكشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70323 سیستم های مخابراتی هوشنگ صابری مقدم پنجشنبه11:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
42214 شیمی آلی3 آقای سیدمحمد وحدت چهارشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
42220 آزمایشگاه شیمی آلی2 مسعود مختاری شنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
400118 وصایای امام (ره) آقای حسین جعفری دوشنبه17:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70151 پروژه برنامه سازی ------ نامشخص مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
70158 نرم افزارعملی آقای حبیب اسماعیل زاده یكشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40424 هیدرولیک و پنوماتیك آقای مرتضی حسین زاده پنجشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
541108 آز غلات خانم نسیم فرهمند پنجشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40311 بدمینتون (1) آقای قاسم نوبخت شنبه15:30 تا 17:00 و یكشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
420199 آزمایشگاه شیمی عمومی حسن طاهر منصوری چهارشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40355 روشهای آموزش تربیت بدنی آقای سیدابوالقاسم هاشمی چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
50321 صنایع قند آزاده قربانی دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
10316 زراعت غلات آقای یوسف نیک نژاد دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
70115 ریاضی عمومی آقای رضا سعادتی چهارشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
70130 برنامه سازی كامپیوتر(2) امید پناه دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40428 نقشه کشی تخصصی (3) آقای جعفر بذرافشان سه شنبه14:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
40332 فیزیک عمومی آقای بهنام اکبری شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
541157 عملیات کارگاهی آقای اکبر ولی زاده پنجشنبه11:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50467 کارآموزی آقای شهرام نقی زاده نامشخص مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50334 کارآموزی آقای شهرام نقی زاده نامشخص مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
50869 پروژه کاربردی خانم الهام خانی پور نامشخص مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
12013 زیست پیش آقای اسماعیل فتاحی چهارشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
40942 اصول ومبانی معماریوشهرسازی علی مصلحی (33)سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40827 محاسبات ساخنمانهای فلزی آقای عباسعلی اسفندیاری (22)دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
42017 آزمایشگاه كنترل كیفیت مواد غذایی علیرضا پروانه وار سه شنبه14:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
407125 کاربرد بسته هاینرم افزاریدرریخته گری آقای ابراهیم وحدت شنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
407134 کارگاه ریخته گریغیرآهنی 2 آقای علیجان ارجمندی سه شنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
5417 زبان خارجه عمومی آقای حامد برجسته دوشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50827 میکروبیولوژی مواد غذایی خانم فاطمه زابلی دوشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54122 آززیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی شنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70321 تحلیل مدارهای الکتریکی هوشنگ صابری مقدم پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
40838 کارآموزی آقای ابراهیم قریشی طیبی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
40618 فارسی عمومی آقای نصرت الله حدادی شنبه12:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
50319 آز میکروب و بهداشت مواد غذایی اعظم قربان نیا دلاور یكشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
4038 اصول مربیگری آقای احمد عبدی ( )چهارشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
42228 آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 خانم فرشته چگینی پنجشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
54116 آز-فیزیک عمومی آقای مجتبی یعقوبی چهارشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400205 آموزش قرآن کریم مرضیه حامدی یكشنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
50468 تکنولوژی قند آزاده قربانی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60110 چاپ سیلک اسكرین یحیی محمدی چهارشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40640 آزمایشگاه ترمودینامیك آقای مهران جلیلی (36)دوشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
541191 آز روغن سهیلا زرین قلم پنجشنبه16:00 تا 17:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541221 مسئله مخصوص رابعه ایزدی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40832 مکانیک خاك وپی سازی روزبه صفائیان (27)پنجشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
50830 آز میکروب مواد فاطمه بهرامیان سه شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
70245 گرافیک کامپیوتری آقای ذبیح الله احمدپور یكشنبه15:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
420163 عملیات واحد 2 آقای علی اصغر قریشی امیری پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54135 آزشیمی آلی آقای بهروز ملکی دوشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70149 اصول سیستمهایشبكه علی خسروزاده دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40443 طراحی به كمك كامپیوتر آقای نیما طلوع شنبه14:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
10325 آز ژنتیک مرتضی ملکی دوشنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
400212 آموزش قرآن کریم خانم صدیقه افتاده چهارشنبه17:00 تا 18:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
41217 محاسبات عددی آقای صالح شاکری (8)چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
420115 مهندسی بیوشیمی خانم آرزو قادی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420206 آزمایشگاه مکانیک سیالات ------ شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54165 آز میکروب مواد فاطمه بهرامیان چهارشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541143 تکنولوژی قند آزاده قربانی دوشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
4041 ریاضی پیش آقای صالح شاکری یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
541166 آززیست شناسی ضرغام زارع یكشنبه14:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
12016 آزفیزیک عمومی آقای رضا صابری مقدم دوشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
702265 کارآموزی (2) آقای ابراهیم وحدت نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
70238 آمارواحتمالات بهرام زمانی یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
407122 اصول کاروساختمان كوره هایذوب فلزات آقای محمدباقر لیمویی یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40719 تکنولوژی و كارگاه ماشین ابزار ------ چهارشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40948 آزهیدرولیک آقای بهرام نوایی نیا (39)شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
54153 علوم باغی آقای یوسف نیک نژاد شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
4034 بدمینتون (3) مریم قلی زاده گنگرج شنبه09:30 تا 11:00 و سه شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
400119 وصایای امام (ره) آقای غلامعباس کیانژاد شنبه15:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
10337 باغبانی عمومی آقای مهران محمودی شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
40349 فوتسال فرشته یحیی نژاد شیاده شنبه08:00 تا 09:30 و سه شنبه15:30 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
54182 آز میکروب مواد رابعه ایزدی یكشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40636 کارگاه شاسی وبدنه ------ (32)چهارشنبه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
420174 ترمودینامیك مهندسی شیمی(1) خانم آرزو قادی دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420185 زبان خارجه عمومی خانم روشنک فضلی پنجشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541144 اصول طراحی كارخانجات موادغذایی آقای احمد شهیدی دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420209 آزمایشگاه انتقال حرارت ------ شنبه12:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40523 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری آقای نیما طلوع شنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
40320 حرکات اصلاحی آقای علی محمد صفانیا شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
50852 آز غلات مریم عزیزخانی شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40634 ترمودینامیك آقای مهران جلیلی (30)دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
325134 آزمایشگاه اپتیك آقای محمد یونسی پنجشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
325137 پروژه آقای محمدرضا پهلوانی نامشخص مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
50823 نقشه کشی صنعتی آقای عارف عزیزی سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50831 آز میکروب مواد اعظم قربان نیا دلاور سه شنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40951 هیدرولوژی مهندسی آقای محمدرضا باباتبار (42)چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40614 نقشه کشی باكامپیوتر آقای قدیر اسماعیلی (8)پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
1207 جاده سازی 1 آقای عباسعلی رستمی سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
40066 اندیشه اسلامی (2) آقای محمدعلی یوسفی یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541118 آز کنسرو بهزاد علاالدینی دوشنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50457 صنایع گوشت و شیلات آقای مسعود هدایتی فرد شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60220 هندسه ومناظر ومرایا1 خانم مریم بطحائی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
42205 فیزیک پایه 1 آقای علی محمد یدالهی یكشنبه15:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
42208 معادلات دیفرانسیل آقای امیر شهماری دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
60124 پروژه خانم روجا علیزاده نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40319 کاربرد رایانه در تربیت بدنی آقای سیدمهدی حسنی سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
541103 تکنولوژی غلات خانم نسیم فرهمند سه شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40513 ایستائی (1) آقای محمدرضا باباتبار سه شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
50420 شیمی تجزیه آقای سیدمحمد نیکو شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
420147 آزمایشگاه شیمی فیزیك خانم ناهید سهروردی سه شنبه16:00 تا 17:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420161 آزمایشگاه عملیات واحد ------ شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
400114 تنظیم خانواده و جمعیت خانم زهرا اکبری دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40089 تربیت بدنی (1) آقای جمشید سیارنژاد پنجشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40017 فارسی عمومی آقای نصرت الله حدادی پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
50325 صنایع کنسرو میوه و سبزی فاطمه فاضلی دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
50333 صنایع شیر علی معتمد زادگان پنجشنبه13:30 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
41016 حسابداری صنعتی خانم آرزو جلیلی یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
541123 آز کنسرو آقای مزدک علیمی چهارشنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400209 آموزش قرآن کریم آقای صفرعلی مختاری یكشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40347 دومیدانی( 3) حسن دلروز شنبه08:30 تا 09:30 و دوشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40661 کارآموزی آقای مهرداد محمدی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
6015 ترسیمات هندسی الهام شکری شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
10348 مرتعداری اکرم خدیور سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
50330 آز - کنسرو میوه و سبزی فاطمه فاضلی یكشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
60150 تکنولوژیکارگاه گرافیك (2) رضا فاخری نیا سه شنبه11:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40323 یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی بهزاد نصری چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
541218 مسئله مخصوص آقای احمد شهیدی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40919 زبان خارجه عمومی خانم فاطمه شاه محمدی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50856 تکنولوژیغلات آقای مسعود قنبری یكشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
70315 فیزیک پیش زهره حیدری شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
325141 پروژه آقای محمدرضا نیازیان نامشخص مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
50843 شیمی مواد غذایی محمدرضا حساس دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40085 تاریخ تحلیلی صدر اسلام آقای غلامعباس کیانژاد شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40098 تربیت بدنی (1) خانم حسنی مهاجری یكشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40420 آزمایشگاه فیزیك مكانیك ملیحه محمدی (20)یكشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
400125 اندیشه اسلامی 1 آقای عبدالله حسن زاده پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40329 آسیب شناسی ورزشی آقای مهدی رحیمی نژاد ( )یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
42211 شیمی معدنی1 الهام بكتاش سه شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
41034 حقوق تجارت آقای نعمت اله فلاح پنجشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
50479 کارآموزی رابعه ایزدی نامشخص مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
54119 آز-فیزیک عمومی آقای محمد رستمی چهارشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50858 اصول طراحی كارخانجات موادغذایی آقای احمد شهیدی دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
70218 کارگاه سیستم عامل (2) خانم ربابه رینه دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
70314 زبان پیش آقای محمدرضا اسماعیلی یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
50424 مبانی برق زهره حیدری یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
325149 آزمایشگاه فیزیك (2) مجتبی ولی زاده دوشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
420117 انتقال حرارت(1) خانم مریم خاورپور دوشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70317 مبانی مخابرات ورادیو آرزو یدالله پور پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
50436 آز- تجزیه مواد(2) عباس مهجوریان دوشنبه14:30 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
70253 نرم افزارهای ریاضی و آمار آقای مجید جان نثاری چهارشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
420169 ریاضیات مهندسی آقای محسن محمدی سه شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54137 ریاضیات (2) آقای حسن اسحاقی کناری دوشنبه14:30 تا 17:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54138 آزمیکروب عمومی حامی کابوسی شنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
10326 آز ژنتیک مرتضی ملکی دوشنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
10342 عملیات زراعی هرمز فلاح یكشنبه13:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
40316 بسکتبال (2) خانم زینت پوشانه دوشنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه12:30 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40659 کارآموزی آقای محمدعلی راعی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
50466 صنایع شیروفرآورده های آن آقای شهرام نقی زاده دوشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
42200 ریاضی عمومی 1 آقای فضل الله عباسی شنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
60117 گرافیک محیطی خانم مریم بطحائی چهارشنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
60119 اصول سرپرستی سپیده نصیری دوشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
420187 آشنایی بامهندسی شیمی فاطمه ذبیحی چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541168 شیمی عمومی صمد خاکسار مقامی پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541204 آززیست شناسی ضرغام زارع یكشنبه17:00 تا 18:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541222 مسئله مخصوص آقای پیمان آریایی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40938 تکنولوژی بتن وآز آقای منوچهر برجسته (29)پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
325126 ریاضی فیزیك 2 آقای جعفر صادقی پنجشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
5410 شیمی عمومی لیلا آبادیان یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420126 طرح واقتصاد كارخانه آقای مازیار شریف زاده چهارشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50430 عملیات کارگاهی آقای اکبر ولی زاده شنبه12:30 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50822 نقشه کشی صنعتی آقای سید محمد نظری یكشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40834 محاسبات ساختمانهای بتنی آقای مسعود قلی زاده (29)دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
40836 محوطه سازی وپروژه مریم ایزدی (31)پنجشنبه14:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
70138 آزمایشگاه مدارهای منطقی كامپیوتر آقای ذبیح الله احمدپور ( )چهارشنبه11:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
41022 ریاضی پیش خانم اعظم بلندطلعت سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
24413 علوم اجتماعی پیش آقای عباس زارع (4)دوشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
400208 آموزش قرآن کریم مرضیه حامدی سه شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40652 هیدرولیک وپنوماتیك آقای مجتبی ابراهیمی (50)یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
10315 ریاضی پیش آقای شعبان غلام تبار چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
60130 کارآموزی خانم مریم بطحائی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
24419 زبان تخصصی 1 آقای سید محمد محمدی (10)چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
420100 ریاضیات عمومی( 2) آقای محسن محمدی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
41031 مبانی کامپیوتر شبنم دهقان سه شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
541137 اصول عمل آوریخشكبار آقای پیمان آریایی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50849 صنایع محصولات غذایی سنتی آقای حمیدرضا صمدلویی پنجشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50413 زبان پیش ام البنین الهی سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40076 عرفان عملی دراسلام آقای علی اصغری سه شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
42018 آزمایشگاه كنترل كیفیت مواد غذایی علیرضا پروانه وار سه شنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420119 انتقال حرارت(2) خانم مریم خاورپور سه شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50813 آشنایی باکامپیوتر آقای تورج محمدپور شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
420143 آزمایشگاه شیمی تجزیه خانم شهلا فتحی سه شنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70324 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس زهره حیدری شنبه09:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
54155 بیوشیمی آقای نصراله واحدی دوشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40094 تربیت بدنی (2) آقای حسن شاهنوری شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40097 تربیت بدنی (2) خانم حسنی مهاجری یكشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
50329 آز - کنسرو میوه و سبزی محمد عبداله پور دوشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
541107 آز غلات خانم نسیم فرهمند پنجشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541110 صنایع گوشت و شیلات خانم لیلا گلستان چهارشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60135 شناخت هنرگرافیك (1) خانم مریم بطحائی شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40525 عناصروجزئیات ساختمانی پیش علی مصلحی سه شنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
541206 آز-فیزیک عمومی سیده اکرم قربانی چهارشنبه17:00 تا 18:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
702264 کارآموزی (2) خانم شبنم حسینی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
70237 مبانی الکترونیك آرزو یدالله پور چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50417 ریاضی پیش خانم اعظم بلندطلعت سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
325138 پروژه آقای علیرضا امانی نامشخص مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
42013 آزمیکروبیولوژی مواد غذایی آقای عبدالله کیانی دوشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420118 انتقال حرارت(2) خانم مریم خاورپور سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40715 فیزیک حرارت آقای رضا صابری مقدم سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
70252 کارآموزی (2) ------ نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
420160 کارگاه نرم افزارمهندسی شیمی مجتبی معصومی دوشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420171 میکروبیولوژی موادغذائی آقای عبدالله کیانی شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40624 تکنولوژی سوخت رسانی (2) آقای قدیر اسماعیلی (19)چهارشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
400105 متون اسلامی امیرضا شمسی چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400116 وصایای امام (ره) آقای غلامعباس کیانژاد شنبه14:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40073 انقلاب اسلامی ایران آقای سید محمد محمدی سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
10323 اکولوژی کشاورزی آقای فرزان فلاح دوشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
54191 تجزیه موادغذائی خانم الهام خانی پور چهارشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54195 اصول مهندسی صنایع غذایی(1) بهزاد علاالدینی سه شنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541129 آز روغن زینب رفتنی امیری پنجشنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40326 ژیمناستیک (3) آقای حسین ثقفی یكشنبه12:30 تا 14:00 و سه شنبه12:30 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40521 پرسپکتیو رعنا فتحی نژاد دوشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
40512 عناصر و جزئیات ساختمانی 1 رعنا فتحی نژاد (12)یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
60213 مبانی هنرهای تجسمی1 آقای سید صادق حسینی شنبه09:00 تا 13:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
60111 چاپ سیلک اسكرین یحیی محمدی چهارشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
60128 پروژه محمد خانزاد نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
42210 مبانی شیمی کوانتومی فرهوش کیانی بارفروش سه شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
541177 ریاضیات (1) آقای صالح شاکری پنجشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541160 مسئله مخصوص آقای شهرام نقی زاده نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50472 آزمایشگاه فیزیك و مبانی برق آقای ابراهیم یوسفی چهارشنبه12:00 تا 13:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40663 ریاضی (7) خانم اعظم بلندطلعت شنبه15:30 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
702258 مبانی کامپیوتر میثم محمدی سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
40080 وصایای امام (ره) آقای سید محمد محمدی یكشنبه13:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
54120 آززیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54130 رسم فنی آقای روزبه حسین زاده یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70322 ریاضی عمومی آقای شعبان غلام تبار شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
40816 فارسی عمومی خانم منیژه افرازنده سه شنبه10:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
420159 کارگاه نرم افزارمهندسی شیمی مجتبی معصومی سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50315 شیمی وتجزیه مواد غذایی فاطمه فاضلی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
40088 تربیت بدنی (2) مجتبی صالح پور چهارشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40421 آزمایشگاه فیزیك مكانیك ملیحه محمدی (19)یكشنبه15:00 تا 16:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
41017 اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی خانم آرزو جلیلی دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
54173 بیوشیمی مریم عزیزخانی پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70128 آمارواحتمالات آزاده کیاپور یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
54163 فیزیک مغناطیس و الكتریسیته آقای کاظم مهدی زاده سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41032 مبانی کامپیوتر شبنم دهقان سه شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
40411 هندسه ترسیمی صنعتی (3) آقای امید محمدنیاء (12)شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
60151 کامپیوترگرافیك (2) رضا فاخری نیا سه شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
50474 شیمی تجزیه پانته آ شاکری شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
702257 ریاضی پیش آقای حسن اسحاقی کناری چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
325121 نقدوبررسی کتب فیزیک آقای محمدرضا نیازیان سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
70216 فیزیک پیش آقای رضا صابری مقدم سه شنبه11:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50423 میکروبیولوژی عمومی حامی کابوسی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40079 تنظیم خانواده و جمعیت خانم مریم فلاح یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
420112 شیمی فیزیک مهندسی شیمی فرهوش کیانی بارفروش چهارشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50832 میکروبیولوژی مواد غذایی رابعه ایزدی سه شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40944 تحلیل سازه های 2 آقای مسعود قلی زاده (35)چهارشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
420146 آزمایشگاه شیمی فیزیك خانم ناهید سهروردی سه شنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420166 مکانیک سیالات (1) فاطمه ذبیحی چهارشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40612 کارگاه مولد قدرت (3) ------ (6)چهارشنبه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
4030 کارآموزی (2) آقای علی محمد صفانیا نامشخص مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
70154 کارورزی ------ نامشخص مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40444 سیسم های اندازه گیری وآزمایشگاه آقای جعفر بذرافشان دوشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
6026 رساله و پروژه نهایی خانم مریم بطحائی نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
420177 کنترل فرایندها(1) آقای محسن جهانشاهی یكشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420189 آشنایی بامهندسی شیمی آقای مازیار شریف زاده پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
42232 آزمایشگاه شیمی عمومی 2 صمد خاکسار مقامی پنجشنبه14:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
541176 ریاضیات (1) آقای سید بابا حسینی پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420133 شیمی آلی آقای عزیزاله بیگلری یكشنبه11:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40120 حرکت شناسی ورزشی آقای علی محمد صفانیا شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی گرایش مربی گری
420215 کنترل فرایندهای(2) آقای محسن جهانشاهی پنجشنبه09:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
702258 سیستم عامل(2) میثم محمدی سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
702259 کارگاه سیستم عامل (2) خانم ربابه رینه پنجشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50867 پروژه کاربردی آقای احمد شهیدی نامشخص مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40916 فیزیک (1) آقای بهنام اکبری شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50851 آز غلات مریم عزیزخانی شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40823 تکنولولوژیكارگاه وقالب بندیآرماتور آقای منوچهر برجسته (18)چهارشنبه08:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
50435 آز- تجزیه مواد(2) بهزاد علاالدینی دوشنبه13:00 تا 14:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50439 آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی (1) فاطمه فاضلی سه شنبه12:00 تا 13:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40714 ریاضی 6 آقای شعبان غلام تبار چهارشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
407113 شیمی تجزیه و آزمایشگاه خانم فرشته چگینی چهارشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
1203 علوم اداری و ارتباطات رمضان کریمی نیا دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
40070 تفسیر موضوعی نهج البلاغه آقای علیرضا سفری چهارشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
41024 مبانی کامپیوتر شبنم دهقان سه شنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
40658 کارآموزی آقای مهران جلیلی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
40353 ریاضی عمومی ومقدمات آمار آزاده کیاپور ( )یكشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
60231 ادبیات فارسی (3) خانم منیژه افرازنده دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
50460 آزمایشگاه کنترل کیفیت موادغذایی ماه تاب محمدی شنبه16:30 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
6023 کارورزی خانم روجا علیزاده نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
41219 تکنولوژی بتن وکارگاه آقای منوچهر برجسته (10)چهارشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
60224 کارگاه گرافیک(2) خانم روجا علیزاده یكشنبه08:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
541145 بسته بندیموادغذائی آقای پیمان آریایی یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
42209 شیمی فیزیک 1 فرهوش کیانی بارفروش سه شنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
420210 آزمایشگاه عملیات واحد ------ شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54166 آز میکروب مواد فاطمه بهرامیان چهارشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70170 آزمایشگاه فیزیك آقای محمدعلی رمضانپور یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
541193 کنسروسازی آقای مزدک علیمی پنجشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41040 مبانی کامپیوتر خانم آرزو جلیلی دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
541207 کارآموزی آقای احمد شهیدی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
7 پروژه مجتبی معصومی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
42230 آزمایشگاه شیمی فیزیک2 خانم ناهید سهروردی پنجشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
32510 ریاضی پیش آقای محمد سلیمانی وركی ( )شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
407135 آزمایشگاه عملیات حرارتی خانم شبنم حسینی پنجشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
50818 نقشه کشی صنعتی آقای امید محمدنیاء شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
60141 هندسه نقوش سنتی خانم نفیسه صداقت سه شنبه14:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
1206 سیاست جنگل1 سپهر سپهری سه شنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
40087 تربیت بدنی (1) مجتبی صالح پور چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
4009 زبان خارجه عمومی خانم فاطمه شاه محمدی سه شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
54193 اصول مهندسی صنایع غذایی(1) آقای احمد شهیدی یكشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
24410 مبانی جمعیت شناسی خانم زهرا اکبری (1)شنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
541125 آز روغن زینب رفتنی امیری چهارشنبه12:30 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40654 اجزاء ماشین(2) آقای محمدعلی راعی (52)دوشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
541205 آز-فیزیک عمومی مجتبی ولی زاده سه شنبه16:00 تا 17:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70214 زبان پیش آقای سیداحمد جوادی لاریجانی یكشنبه11:30 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
40933 نقشه برداری(1)وعملیات آقای عارف عزیزی دوشنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40939 مکانیک سیالات آقای محمدرضا باباتبار (30)سه شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
54110 فیزیک عمومی آقای علی بنی جمالی سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
42015 آزمیکروبیولوژی مواد غذایی ضرغام زارع سه شنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
42019 آزمایشگاه كنترل كیفیت مواد غذایی علیرضا پروانه وار سه شنبه17:00 تا 18:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420135 برنامه نویسی كامپیوتر خانم فاطمه ذوالفقاری پنجشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40625 کارگاه سوخت رسانی (2) ------ (20)دوشنبه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
4036 دومیدانی (4) حسن دلروز شنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40084 اندیشه اسلامی (2) آقای عیسی علیان پنجشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70155 مباحث ویژه (1) آقای مهدی یداللهی شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40436 آزمایشگاه مقاومت مصالح جمال آراسته شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
541112 تغذیه آقای علیرضا قائمی یكشنبه14:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40330 مسابقات و اردوهای ورزشی بهزاد نصری ( )چهارشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40358 بازیهای پرورشی بهزاد نصری دوشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
54172 بیوشیمی مریم عزیزخانی پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41033 حسابداری شرکتهای (1) محمدحسن هاشمی کوچکسرایی شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
12012 زمین شناسی آقای بهروز خردمند سه شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
40327 ژیمناستیک (3) خانم خدیجه محسنی شنبه12:30 تا 14:00 و ( )دوشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
70255 فیزیک الکتریسیته ومغناطیس آقای علی محمد یدالهی پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
420213 آزمایشگاه شیمی فیزیك خانم ناهید سهروردی یكشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
400247 آئین نامه های ساختمان محسن رنجبر پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
50478 کارآموزی خانم الهام خانی پور نامشخص مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
541220 مسئله مخصوص خانم الهام خانی پور نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40527 ترسیم فنی آقای عارف عزیزی چهارشنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
54113 زیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50847 آز لبنیات آقای حمیدرضا صمدلویی پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40632 آزمایشگاه فیزیك حرارت آقای رضا صابری مقدم (27)سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
70232 ساختمان داده ها آقای مهدی یداللهی چهارشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
325128 مکانیک سیالات آقای علی محمد یدالهی چهارشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
325132 فیزیک هسته ای آقای محمد متولی سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
325142 پروژه آقای کاظم مهدی زاده نامشخص مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
407133 کارگاه ریخته گریغیرآهنی 1 آقای علیجان ارجمندی یكشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
50814 آشنایی باکامپیوتر مهسا بیشه کلایی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50821 نقشه کشی صنعتی فروغ مفید نخعی یكشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50433 آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی (1) آقای نصراله واحدی دوشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50828 تکنولوژی پس از برداشت آقای مهران محمودی سه شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54123 آززیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی شنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50438 اصول پایه مهندسی خانم زهرا اسفندیاری سه شنبه08:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
407110 اصول متالورژی مكانیكی آقای محمدباقر لیمویی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
70242 سخت افزارکامپیوتر(2) آقای حمید توکلایی شنبه09:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
420154 کارگاه عمومی آقای صمد اخوت سه شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40629 کارگاه انتقال قدرت (2) ------ (24)یكشنبه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
42222 آزمایشگاه فیزیک پایه2 آقای ابراهیم یوسفی شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
40064 اندیشه اسلامی (2) سید احمد حسینی پنجشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
50456 صنایع بسته بندی آقای پیمان آریایی شنبه09:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60116 گرافیک محیطی محمد خانزاد سه شنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
24421 شیوه نگارش فارسی آقای نصرت الله حدادی شنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
420184 شیمی پیش فرهوش کیانی بارفروش چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541151 صنایع لبنیات علی معتمد زادگان پنجشنبه09:30 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541139 تکنولوژی قند آزاده قربانی یكشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541215 سمینار رابعه ایزدی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40631 آزمایشگاه فیزیك حرارت آقای رضا صابری مقدم (26)سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
407114 زبان فنی آقای ابراهیم وحدت شنبه11:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40813 اندیشه اسلامی (1) آقای محمدعلی یوسفی (6)شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
325115 تاریخ علم فیزیک آقای کاظم مهدی زاده سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
325119 مکانیک کوانتمی 1 آقای محمدرضا پهلوانی چهارشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
420130 کارآموزی خانم آرزو قادی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40627 کارگاه سوخت رسانی (2) ------ (22)جمعه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
4004 زبان خارجه عمومی آقای سیداحمد جوادی لاریجانی یكشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
50330 آز لبنیات مریم عزیزخانی شنبه12:00 تا 13:30 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
50332 تکنولوژی روغن خوراکی مریم عزیزخانی شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
541127 آز روغن زینب رفتنی امیری چهارشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41028 سرپرستی سازمان آقای نعمت اله فلاح پنجشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
420195 آزمایشگاه فیزیک(2) زهره حیدری دوشنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40518 تمرینهای معماری (2) استاد حسن حاجی زاده دوشنبه13:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
400234 اخلاق و تربیت اسلامی آقای فرج الله صفری عربی شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
41037 کلیات حقوق آقای نعمت اله فلاح چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
40118 روانشناسی تربیتی ارسلان خان محمدی سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی گرایش مربی گری
50860 صنایع گوشت وشیلات آقای نصراله واحدی یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50839 آز تکنولوژی پس از برداشت آقای مهران محمودی یكشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54128 رسم فنی آقای سید محمد نظری شنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70247 محاسبات عددی آقای فضل الله عباسی دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
40613 کارگاه مولد قدرت (3) ------ (7)جمعه08:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
4048 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی منصوره مهیاری دوشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
42216 شیمی تجزیه 1 آقای جهانبخش رئوف پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
42227 آزمایشگاه شیمی عمومی 1 آقای سیدمحمد وحدت پنجشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
40364 آناتومی انسانی پیش ------ نامشخص مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
400107 معارف اسلامی 1 آقای محمدعلی یوسفی یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40063 اندیشه اسلامی 1 سید احمد حسینی پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40442 طراحی به كمك كامپیوتر آقای امین حسینی شنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
70134 مدارهای منطقی كامپیوتر آقای حمید توکلایی ( )سه شنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
541115 اصول مهندسی صنایعغذائی خانم زهرا اسفندیاری دوشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40352 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی منصوره مهیاری ( )چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
60227 آموزش هنر در مدارس خانم مریم بطحائی دوشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
40069 تفسیر موضوعی قرآن کریم آقای علیرضا سفری چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400226 تنظیم خانواده و جمعیت علی سلطانپور دوشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
420218 استاتیک ومقاومت مصالح آقای محمدرضا باباتبار دوشنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541210 کارآموزی رابعه ایزدی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541213 سمینار خانم نسیم فرهمند نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40925 زمین شناسی مهندسی آقای بهروز خردمند یكشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50862 صنایع تخمیر آقای پیمان آریایی سه شنبه08:30 تا 10:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40416 علم مواد آقای ابراهیم وحدت (16)یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
50425 آزمایشگاه فیزیك و مبانی برق آقای ابراهیم یوسفی یكشنبه12:00 تا 13:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40833 آشنایی با مبانی نظری معماری وپروژه رعنا فتحی نژاد (28)شنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
50434 آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی (1) آقای نصراله واحدی دوشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40821 آزفیزیک حرارت رضا بخشی پور (16)چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
420129 استاتیک ومقاومت مصالح آقای ابراهیم قریشی طیبی دوشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40616 رسم فنی (4) آقای علی زمانی (10)شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
400104 تربیت بدنی (2) خانم فاطمه کاردگر سه شنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40091 تربیت بدنی (1) آقای جمشید سیارنژاد پنجشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
10338 زراعت گیاهان صنعتی آقای یوسف نیک نژاد شنبه12:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
541113 سردخانه وانبار آقای پیمان آریایی یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41026 کلیات حقوق آقای نعمت اله فلاح پنجشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
400247 وصایای امام (ره) آقای علی نیک نظر شنبه10:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40664 فیزیک مکانیك آقای علیرضا امانی پنجشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
50866 پروژه کاربردی آقای شهرام نقی زاده نامشخص مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
541202 علوم دامی آقای رضا صفانوایی دوشنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40345 شنا (3) آقای احمد عبدی شنبه15:30 تا 17:00 و دوشنبه14:00 تا 15:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
3 کارآموزی خانم مریم خاورپور نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
407138 تکنولوژی و كارگاه ماشین ابزار اکبر نصری یكشنبه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
50853 آز غلات آقای عادله مقصودلو شنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50460 فارسی عمومی آقای نصرت الله حدادی چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
325136 پروژه آقای جعفر صادقی نامشخص مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
325150 آزمایشگاه فیزیك پایه 3 آقای رضا صابری مقدم دوشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
40815 زمین شناسی كاربردی آقای بهروز خردمند (8)چهارشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
420156 کارگاه نرم افزارمهندسی مجتبی معصومی چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54146 آزشیمی تجزیه آقای نیما اسلامی یكشنبه14:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60137 طراحی (5) احسان زابلی یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
60143 مبانی کامپیوتر منصوره مهیاری چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
60146 تصویرسازی سیدکریم محسنی پنجشنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
4039 رشته ورزشی تخصصی (1)(انفرادی اجتماعی) آقای حسن علمباز شنبه15:30 تا 17:00 و یكشنبه14:00 تا 15:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
400112 اخلاق و تربیت اسلامی آقای علی اصغری یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
4001 زبان خارجه عمومی خانم فاطمه شاه محمدی شنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40430 گرافیک هنری خانم نفیسه صداقت دوشنبه11:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
40435 آزمایشگاه مقاومت مصالح جمال آراسته شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
50323 سردخانه و انبار آقای پیمان آریایی دوشنبه11:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
10322 آز گیاه شناسی خانم رقیه اسکوئیان چهارشنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
54187 تجزیه موادغذائی زهرا آهنگی شنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400221 تنظیم خانواده و جمعیت افسانه رضایی چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
41213 مقاومت مصالح (1) فیروز فرزانه (4)پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
40660 کارآموزی آقای جعفر بذرافشان نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
6022 رساله و پروژه نهایی خانم روجا علیزاده نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
60120 ریاضی عمومی خانم اعظم بلندطلعت پنجشنبه08:00 تا 10:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40641 تکنولوژی دستگاههایالكتریكی خودرو آقای مجتبی ابراهیمی (37)یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
400243 آموزش قرآن کریم آقای صفرعلی مختاری یكشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70254 اصول سرپرستی سپیده نصیری سه شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50476 کارآموزی آقای احمد شهیدی نامشخص مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
5047 شیمی آلی آقای عزیزاله بیگلری دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
407120 متالوگرافی و آزمایشگاه آقای ابراهیم وحدت پنجشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40835 مترو وبرآورد مجتبی قریشی امیری (30)پنجشنبه10:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
54127 شیمی آلی حسن طاهر منصوری چهارشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40812 نقشه برداری ساختمان (عمومی) حسن زارعی (3)شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
400113 تنظیم خانواده و جمعیت آقای محسن آسوری سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
41014 اقتصاد(خرد)1 مصطفی محمدی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
24414 مبانی روانشناسی ارسلان خان محمدی (5)چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
420194 آزمایشگاه فیزیک(2) زهره حیدری دوشنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40657 کارآموزی آقای مجتبی ابراهیمی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
54178 شیمی موادغذایی آقای مسعود قنبری شنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50465 صنایع کنسرووكمپوت بهزاد علاالدینی دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
40643 کارگاه دستگاههای الكتریكی خودرو ------ (39)شنبه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
6012 طراحی (6) احسان زابلی شنبه10:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
42212 شیمی آلی1 آقای سیدمحمد وحدت چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
420211 آزمایشگاه عملیات واحد ------ شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420212 آزمایشگاه عملیات واحد ------ شنبه12:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60148 ارتباطات وتبلیغات آقای عباس زارع یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
541195 آمارواحتمالات آقای فضل الله عباسی شنبه12:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541208 کارآموزی خانم نسیم فرهمند نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541223 مسئله مخصوص آقای یوسف نیک نژاد نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
1011 کارورزی آقای یوسف نیک نژاد نامشخص مقطع كاردانی رشته علوم زراعی باغی
41042 اقتصاد(خرد)1 مصطفی محمدی یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
40122 شنا ------ سه شنبه12:30 تا 14:00 و یكشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی گرایش مربی گری
541225 آزمیکروب عمومی اعظم قربان نیا دلاور سه شنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70243 مدارهای الكتریكی ------ نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
40915 فیزیک (1) آقای بهنام اکبری شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40917 تنظیم خانواد و جمعیت سهیل ساروی یكشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40824 مقاومت مصالح آقای عارف عزیزی (19)سه شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
407129 آزمایشگاه متالورژی مكانیكی آقای محمدباقر لیمویی دوشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40831 ماشین الات ساختمانی وراهسازی حسن زارعی (26)دوشنبه13:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
54132 رسم فنی آقای روزبه حسین زاده شنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70251 چندزبانه سازیمحیطهای کامپیوتری آقای مجید جان نثاری چهارشنبه08:00 تا 10:00 و چهارشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
420137 ریاضیات عمومی(1) آقای سید بابا حسینی سه شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420157 کارگاه نرم افزارمهندسی مجتبی معصومی چهارشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40086 تاریخ امامت آقای غلامعباس کیانژاد شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70152 سخت افزاركامپیوتر آقای حمید توکلایی شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
70153 طراحی وتجزیه تحلیل سیستمها علی خسروزاده دوشنبه11:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40438 اجزاء ماشین (3) آقای مرتضی حسین زاده چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
541128 تکنولوژی روغن زینب رفتنی امیری پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50455 صنایع خشکبار آقای پیمان آریایی شنبه08:00 تا 09:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60113 کامپیوترگرافیك (1) خانم روجا علیزاده شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40633 استاتیک آقای محمدعلی راعی ( )یكشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
10346 آز اصول و روشهای آبیاری آقای ولی محمد فلاح دوشنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
4042 فیزیک پیش آقای ابراهیم یوسفی شنبه11:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
50868 پروژه کاربردی خانم نسیم فرهمند نامشخص مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
42203 ریاضی عمومی 1 آقای فضل الله عباسی یكشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
325122 بلورشناسی آقای محمدباقر لیمویی دوشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
70212 برنامه سازی پیشرفته 1 آقای سیدمهدی حسنی چهارشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50811 اصول نگهداری مواد غذایی آقای یحیی مقصودلو پنجشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
407115 موادقالب و آزمایشگاه آقای محمد تقی بطحایی یكشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40432 مقاومت مصالح آقای جعفر بذرافشان سه شنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
10329 آز حاصلخیزی خاکها و کودها آقای ولی محمد فلاح سه شنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
541111 صنایع گوشت و شیلات خانم لیلا گلستان چهارشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420193 آزمایشگاه فیزیک1 آقای محمد رستمی دوشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60123 آزمایشگاه فیزیك نور سیده اکرم قربانی یكشنبه16:30 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
60127 کارآموزی آقای مصطفی حسین زاده نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
24417 ارتباط سیاسی آقای سید محمد محمدی (8)سه شنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
42213 شیمی آلی2 آقای سیدمحمد وحدت چهارشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
10347 دیمکاری آقای یوسف نیک نژاد دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
60160 چاپ ماشینی آقای مصطفی حسین زاده دوشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
541169 شیمی عمومی مسعود مختاری پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541175 زیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی چهارشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541178 آز-فیزیک عمومی رضا بخشی پور دوشنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400235 تربیت بدنی (1) محمد شاهنده شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541198 آزفیزیک الكتریسته آقای علیرضا امانی چهارشنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70325 ریاضی پیش آقای شعبان غلام تبار شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
50480 کارآموزی آقای پیمان آریایی نامشخص مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
103123 آز گیاه شناسی جواد صلواتی سه شنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
40926 ریاضی عمومی (2) آقای امیر شهماری یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40928 استاتیک آقای محمدرضا باباتبار پنجشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50855 آز غلات آقای مسعود قنبری یكشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50461 فارسی عمومی آقای نصرت الله حدادی چهارشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
32516 شیمی عمومی آقای سیدمحمد نیکو ( )دوشنبه09:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
325147 آزمایشگاه فیزیك (2) مجتبی ولی زاده دوشنبه08:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
407124 عیوب قطعات ریختگی خانم شبنم حسینی پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40949 آزهیدرولیک آقای بهرام نوایی نیا (40)شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
420170 میکروبیولوژی عمومی آقای عبدالله کیانی شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40362 فیزیولوژی انسانی پیش ------ نامشخص مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
541101 آز غلات خانم نسیم فرهمند سه شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41212 دینامیک فیروز فرزانه (3)پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
400211 آموزش قرآن کریم خانم صدیقه افتاده چهارشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
6027 کارورزی خانم مریم بطحائی نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
60118 تجزیه وتحلیل آثارگرافیكی خانم نفیسه صداقت دوشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
420178 کنترل فرایندها(1) مجتبی معصومی چهارشنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541171 زبان خارجه عمومی آقای محمود دهقان چهارشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70313 ریاضی پیش آقای شعبان غلام تبار شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
325130 زبان تخصصی آقای جعفر صادقی پنجشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
420127 طرح واقتصاد كارخانه آقای مازیار شریف زاده چهارشنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54133 آزشیمی آلی آقای بهروز ملکی دوشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54142 آزشیمی تجزیه آقای سعید زمانی یكشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54156 آزشیمی تجزیه آقای نیما اسلامی سه شنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400103 تربیت بدنی (1) خانم فاطمه کاردگر چهارشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40025 فارسی پیش خانم منیژه افرازنده دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70250 پروژه ------ نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
70148 آشنایی باسیستم عامل امید پناه شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40427 تکنولوژی وكارگاه ریخته گری آقای ابراهیم وحدت پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
40429 نقشه کشی تخصصی (3) آقای جعفر بذرافشان یكشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
54192 تجزیه موادغذائی خانم الهام خانی پور چهارشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400200 آموزش قرآن کریم مرضیه حامدی شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541121 اصول مهندسی صنایعغذائی خانم زهرا اسفندیاری سه شنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41211 مصالح ساختمانی و آز آقای بهروز خردمند (2)چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
41029 اقتصاد کلان(2) خانم مرضیه پورمرادی چهارشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
40328 سنجش واندازه گیریدرتربیت بدنی آقای مهدی رحیمی نژاد ( )یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
60131 پروژه خانم مریم بطحائی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
420200 تفسیرموضوعی نهج البلاغه امیرضا شمسی پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420102 فیزیک (2) آقای ابراهیم یوسفی یكشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541140 اصول طراحی كارخانجات موادغذایی آقای احمد شهیدی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541170 ریاضی پیش آقای صالح شاکری شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541172 زبان پیش ام البنین الهی سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50473 آزمایشگاه فیزیك و مبانی برق آقای ابراهیم یوسفی چهارشنبه13:30 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
400236 تربیت بدنی (1) محمد شاهنده شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
50335 کارآموزی آقای احمد شهیدی نامشخص مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
10 پروژه خانم مریم خاورپور نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
5045 آزشیمی عمومی خانم ناهید سهروردی یكشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50865 مدیریت وبازاریابی خانم مرضیه پورمرادی سه شنبه10:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
70222 برنامه سازیپیشرفته 2 آقای حمیدرضا کوهی شنبه08:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50836 مدیریت وبازاریابی مصطفی محمدی چهارشنبه13:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
407111 تکنولوژی وكارگاه جوشكاری فروغ مفید نخعی دوشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
54158 بازاریابی و صادرات خانم مرضیه پورمرادی سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40322 اصول مربیگری آقای احمد عبدی چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
60140 کارگاه صفحه آرایی سیدکریم محسنی پنجشنبه13:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
12011 آزبهره برداری از جنگل سپهر سپهری دوشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
541109 صنایع گوشت و شیلات خانم لیلا گلستان سه شنبه13:30 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
4055 ترسیم فنی آقای صبا جهانگیر (6)دوشنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
50463 آزمایشگاه غلات آقای عادله مقصودلو یكشنبه12:00 تا 13:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60126 پروژه آقای مصطفی حسین زاده نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
60225 سیرهنردرتاریخ1 خانم مریم بطحائی دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
541147 آز لبنیات علی معتمد زادگان سه شنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420208 آزمایشگاه انتقال حرارت ------ شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
400106 تاریخ اسلام امیرضا شمسی چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400245 آموزش قرآن کریم مرضیه حامدی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541212 سمینار آقای احمد شهیدی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541226 آز غلات خانم نسیم فرهمند دوشنبه16:00 تا 17:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
9 پروژه فاطمه ذبیحی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
10318 زیست پیش آقای اسماعیل فتاحی ( )دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
54162 فیزیک مغناطیس و الكتریسیته آقای محمدرضا نیازیان سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
70229 زبان فنی آقای سیدمهدی حسنی سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50834 اقتصاد کشاورزی آقای مهرداد محمدی چهارشنبه13:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54131 رسم فنی آقای روزبه حسین زاده یكشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40810 مبانی کامپیوترو برنامه نویسی مهسا بیشه کلایی (1)چهارشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
420131 پروژه خانم آرزو قادی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420141 زبان پیش آقای محمدرضا اسماعیلی چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
42215 شیمی تجزیه دستگاهی آقای جهانبخش رئوف پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
541138 تکنولوژی قند آزاده قربانی یكشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54189 تجزیه موادغذائی خانم الهام خانی پور یكشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
24411 مبانی جامعه شناسی آقای سید محمد محمدی (2)یكشنبه10:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
541135 صنایع تخمیری زهرا آهنگی دوشنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54180 میکروبیولوژی مواد غذایی رابعه ایزدی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40644 زبان فنی آقای مهرداد محمدی (40)پنجشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
42271 ریاضی پیش آقای فضل الله عباسی دوشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
702263 کارآموزی (2) آقای محمدباقر لیمویی نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
40914 ریاضی عمومی (1) آقای حسن اسحاقی کناری شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40923 آزمایشگاه فیزیك (1) آقای محمد رستمی شنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40931 دینامیک فیروز فرزانه چهارشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40932 نقشه برداری(1)وعملیات آقای عارف عزیزی دوشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50857 تکنولوژیغلات آقای مسعود قنبری یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40077 تنظیم خانواده و جمعیت آقای خدایار طهرانی دوشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40078 تنظیم خانواده و جمعیت آقای محمدحسین شکراللهی چهارشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
50815 آشنایی باکامپیوتر مهسا بیشه کلایی یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
50437 آز- تجزیه مواد(2) عباس مهجوریان دوشنبه16:00 تا 17:30 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
420136 برنامه نویسی كامپیوتر خانم فاطمه ذوالفقاری پنجشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40628 تکنولوژی انتقال قدرت آقای قدیر اسماعیلی چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
60142 هندسه نقوش سنتی عامر امینی كیاسری چهارشنبه14:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40023 فارسی پیش آقای نعمت اصفهانی یكشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400110 انقلاب اسلامی و ریشه های آن آقای سید محمد محمدی یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400100 تربیت بدنی (2) خانم خدیجه محسنی دوشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
4002 زبان خارجه عمومی آقای محمدرضا اسماعیلی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70140 اصول سرپرستی سپیده نصیری ( )سه شنبه12:00 تا 13:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
10324 ژنتیک مرتضی ملکی ( )دوشنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
41019 حسابداری صنعتی(1) محمدحسن هاشمی کوچکسرایی دوشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
41020 کاربردکامپیوتردرحسابداری(2) شبنم دهقان سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
5419 زبان پیش ام البنین الهی سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40331 فیزیولوژی ورزشی آقای احمد عبدی ( )چهارشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40520 پرسپکتیو مریم ایزدی پنجشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
42204 شیمی عمومی1 آقای سیدمحمد نیکو یكشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
24420 اصول علم اقتصاد مصطفی محمدی (11)سه شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
60149 تکنولوژیکارگاه گرافیك (2) خانم روجا علیزاده دوشنبه08:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
420198 آزمایشگاه شیمی عمومی حسن طاهر منصوری چهارشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60232 کارگاه چاپ 2 آقای محسن قاسمی یكشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
40121 تربیت بدنی و ورزش معلولین آقای سیدابوالقاسم هاشمی دوشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی گرایش مربی گری
50336 کارآموزی خانم نسیم فرهمند نامشخص مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
40941 اصول ومبانی معماریوشهرسازی علی مصلحی (32)سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50448 اصول مدیریت سرپرستی سپیده نصیری چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50449 اصول وروشهای نگهداری مواد غذائی آقای یحیی مقصودلو پنجشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
54145 آزشیمی تجزیه آقای نیما اسلامی یكشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54150 آزفیزیک الكتریسته آقای ابراهیم یوسفی یكشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60139 کارگاه صفحه آرایی رمضانعلی زابلی یكشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
1205 بهره برداری از جنگل سپهر سپهری دوشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
40445 کارآموزی آقای محمدرضا باباتبار نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
50331 آز - روغن مریم عزیزخانی شنبه13:30 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
70133 ساختمان وزبان ماشین آقای سیدمهدی حسنی ( )سه شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
10328 آز حاصلخیزی خاکها و کودها آقای ولی محمد فلاح سه شنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
10330 فیزیولوژی گیاهان زراعی آقای همت پیردشتی پنجشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
541100 آز غلات خانم نسیم فرهمند دوشنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541117 آز کنسرو بهزاد علاالدینی دوشنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541120 کنترل کیفی موادغذائی آقای احمد شهیدی سه شنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40516 تنظیم شرائط محیطی (1) آقای صبا جهانگیر یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
54175 شیمی تجزیه خانم شهلا فتحی پنجشنبه09:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60211 کارورزی خانم نفیسه صداقت نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
10317 زراعت گیاهان علوفه ای آقای یوسف نیک نژاد چهارشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
420186 فارسی عمومی آقای نصرت الله حدادی چهارشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70126 آزمایشگاه فیزیك آقای محمدعلی رمضانپور یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
54199 آز غلات خانم نسیم فرهمند دوشنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60231 زبان خارجه 2 خانم فاطمه شاه محمدی چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
60234 رسم فنی رضا فاخری نیا چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
541189 تربیت بدنی (2) خانم فاطمه کاردگر چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40529 ریاضی پیش بهرام زمانی شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
702260 وصایای امام (ره ) آقای عیسی علیان پنجشنبه12:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
70236 مبانی الکترونیك آرزو یدالله پور چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50810 صنایع فراورده های شیر آقای شهرام نقی زاده چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
40082 فلسفه اخلاق سیدزمان دریاباری پنجشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
325135 آزمایشگاه فیزیك جدید آقای جعفر صادقی پنجشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
5088 آز لبنیات خانم الهام خانی پور پنجشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
70318 مدارهای الكتریكی آرزو یدالله پور پنجشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
420167 مکانیک سیالات (2) فاطمه ذبیحی پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50842 صنایع قند آزاده قربانی دوشنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
4047 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی خانم فاطمه ذوالفقاری (8)شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
42218 شیمی تجزیه2 خانم فرشته چگینی پنجشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
12010 آزسیستم جغرافیا GIS آقای عباسعلی رستمی چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
70156 مستندسازی آقای مهدی یداللهی شنبه11:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
10335 آز تشریح و رده بندی خانم رقیه اسکوئیان پنجشنبه14:30 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
541133 آز کنسرو آقای مزدک علیمی پنجشنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41227 مقاومت مصالح (1) روزبه صفائیان (18)پنجشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
541164 علوم زراعی آقای یوسف نیک نژاد چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
422170 شیمی پیش آقای بهروز ملکی یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
420219 شیمی تجزیه اسماعیل درفشیان یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
12015 آزفیزیک عمومی آقای رضا صابری مقدم دوشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری
50871 پروژه کاربردی آقای پیمان آریایی نامشخص مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
5 کارآموزی فاطمه ذبیحی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40936 مصالح ساختمانی وآز آقای بهروز خردمند (27)یكشنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
420110 موازنه انرژی و مواد احسان بینائیان پنجشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420124 صنایع غذایی (1) مجتبی معصومی دوشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
407137 کارآفرینی وپروژه آقای مهرداد محمدی پنجشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
54129 رسم فنی آقای روزبه حسین زاده یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40817 ایستایی ساختمان (مقاومت مصالح مقدماتی) آقای عارف عزیزی (10)سه شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
54140 آزمیکروب عمومی حامی کابوسی شنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
4031 کشتی (2) بهزاد نصری دوشنبه08:00 تا 09:30 و چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
400108 معارف اسلامی(2) آقای داریوش بهزادی سه شنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70150 پایگاه دادها آقای حامد رجبی قمی دوشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
40092 تربیت بدنی (2) آقای حسن شاهنوری شنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400214 زبان پیش آقای سیداحمد جوادی لاریجانی یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
60114 تکنولوژیکارگاه گرافیك (3) آقای مصطفی حسین زاده یكشنبه08:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
10310 فارسی پیش خانم منیژه افرازنده دوشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
400242 تربیت بدنی (2) خانم زینت پوشانه پنجشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70311 اصول مدارهای دیجیتالی آقای سید صالح محسنی یكشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
40825 کاربرد کامپیوتردرساختمان مجتبی قریشی امیری (20)پنجشنبه14:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
50835 اقتصاد کشاورزی آقای مهرداد محمدی چهارشنبه16:00 تا 18:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54143 آزشیمی تجزیه آقای سعید زمانی یكشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40099 تربیت بدنی (1) خانم حسنی مهاجری یكشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
4005 زبان خارجه عمومی آقای محمدرضا اسماعیلی دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40645 کارگاه انتقال قدرت اتوماتیك ------ (41)جمعه08:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
400248 وصایای امام (ره) آقای علی نیک نظر شنبه11:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40940 مکانیک خاک آقای منوچهر برجسته (31)پنجشنبه15:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50848 فرآیندحرارتی سهیلا زرین قلم چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
325145 آزمایشگاه فیزیك پایه 1 آقای رضا صابری مقدم دوشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
407126 ریخته گری در قالبهای دائم آقای محمدباقر لیمویی دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
70320 آزمایشگاه مدارهای دیجیتال آقای سید صالح محسنی یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
40955 آزمایشگاه مقاومت مصالح 1 آقای ابراهیم قریشی طیبی (46)پنجشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
40022 فارسی عمومی آقای نعمت اصفهانی یكشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40072 فلسفه اخلاق سیدزمان دریاباری چهارشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40434 اصول سرپرستی آقای جبار روحی پنجشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
541124 آز کنسرو آقای مزدک علیمی چهارشنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40517 تمرینهای معماری (2) استاد حسن حاجی زاده دوشنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
4054 مبانی هنرهای تجسمی آقای محسن قاسمی (5)چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
420101 ریاضیات عمومی( 2) آقای امیر شهماری یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420203 آزمایشگاه کنترل فرایندها ------ شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40412 ریاضی 6 آقای فضل الله عباسی شنبه14:30 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
400229 فارسی عمومی آقای صفا تسلیمی سه شنبه12:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
50812 آشنایی باکامپیوتر آقای تورج محمدپور شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
5412 ریاضی پیش آقای حسن اسحاقی کناری یكشنبه09:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
5414 ریاضیات (1) آقای حسن اسحاقی کناری دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54121 آززیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40615 نقشه کشی باكامپیوتر آقای قدیر اسماعیلی (9)پنجشنبه14:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
400120 تربیت بدنی (2) مجتبی صالح پور سه شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541122 کنسروسازی آقای مزدک علیمی چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40325 دومیدانی (4) سکینه پایکار چهارشنبه09:30 تا 11:00 و پنجشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
6028 رساله و پروژه نهایی محمد خانزاد نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
41220 مکانیک خاک آقای منوچهر برجسته (11)چهارشنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
40083 انسان در اسلام آقای عیسی علیان پنجشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
420216 سینتیک و طرح راکتور مجتبی معصومی یكشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
200 فیزیک حالت جامد(2) ------ نامشخص مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
41035 حسابداری صنعتی(1) خانم آرزو جلیلی شنبه11:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
41036 ریاضی پیش خانم اعظم بلندطلعت شنبه14:00 تا 15:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
50337 کارآموزی خانم الهام خانی پور نامشخص مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
40935 محاسبات عددی خانم اعظم بلندطلعت یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران
50414 فیزیک مکانیك و حرارت آقای کاظم مهدی زاده سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
32515 تفسیرموضوعی نهج البلاغه امیرضا شمسی ( )دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
420111 شیمی تجزیه آقای سیدمحمد نیکو یكشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
5083 آز لبنیات محمد عبداله پور شنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
5416 زبان خارجه عمومی آقای حامد برجسته دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
420150 آزمایشگاه شیمی آلی آقای حسین علی دبیری یكشنبه17:00 تا 18:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420155 کارگاه نرم افزارمهندسی مجتبی معصومی چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60147 اندیشه اسلامی 1 آقای محمدعلی یوسفی شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
400111 انقلاب اسلامی و ریشه های آن آقای حسین جعفری دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40433 طراحی قالب آقای مرتضی حسین زاده پنجشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
10333 تشریح و رده بندی خانم رقیه اسکوئیان چهارشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
54190 تجزیه موادغذائی محمدرضا حساس دوشنبه11:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54198 اصول نگهداری مواد غذایی آقای شهرام نقی زاده دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400210 آموزش قرآن کریم آقای صفرعلی مختاری سه شنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
54168 میکروبیولوژی عمومی رابعه ایزدی چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
60221 کارگاه طراحی پایه (1) رمضانعلی زابلی شنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
60221 خوشنویسی رضا فاخری نیا چهارشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
60132 پروژه خانم نفیسه صداقت نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
420180 انتقال جرم آقای علی اصغر قریشی امیری سه شنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420202 آزمایشگاه کنترل فرایندها ------ شنبه12:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
541158 کارآموزی آقای شهرام نقی زاده نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40119 آشنایی بامقدمات بیومكانیك ورزشی آقای مهدی رحیمی نژاد یكشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی گرایش مربی گری
70227 ریاضی کاربردی آقای رضا سعادتی چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50820 نقشه کشی صنعتی آقای عارف عزیزی شنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54136 آزشیمی آلی آقای بهروز ملکی دوشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54144 آزشیمی تجزیه آقای سیدمحمد نیکو یكشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
4045 نقشه کشی تخصصی (1) آقای امین حسینی (6)سه شنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
4049 کارگاه ورق كاری آقای اکبر ولی زاده (10)سه شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش عمومی
42225 آزمایشگاه شیمی فیزیک2 خانم ناهید سهروردی چهارشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
6011 شناخت هنرگرافیك (2) خانم مریم بطحائی شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40093 تربیت بدنی (1) آقای حسن شاهنوری شنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70143 ذخیره وبازیابی اطلاعات آقای حمیدرضا کوهی سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
70135 مدارهای منطقی كامپیوتر آقای ذبیح الله احمدپور ( )شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
54194 اصول مهندسی صنایع غذایی(1) خانم زهرا اسفندیاری دوشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50459 صنایع روغن آقای پیمان آریایی شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
50462 صنایع غلات فاطمه فاضلی یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60223 کارگاه گرافیک(2) آقای مصطفی حسین زاده شنبه08:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
10345 آز اصول و روشهای آبیاری آقای ولی محمد فلاح ( )دوشنبه10:00 تا 11:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
60157 روش تحقیق ارسلان خان محمدی دوشنبه16:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
541174 فیزیک عمومی آقای کاظم مهدی زاده سه شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
12 پروژه آقای مازیار شریف زاده نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
32518 معادلات دیفرانسیل آقای محمد سلیمانی وركی ( )شنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
70316 مبانی دیجیتال آقای سید صالح محسنی یكشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
40713 مبانی کامپیوترو برنامه نویسی آقای حبیب اسماعیل زاده دوشنبه08:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
420148 آزمایشگاه شیمی آلی آقای حسین علی دبیری یكشنبه14:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420164 عملیات واحد 2 آقای علی اصغر قریشی امیری پنجشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54134 آزشیمی آلی آقای بهروز ملکی دوشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54141 میکروبیولوژی عمومی حامی کابوسی شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40620 مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی خانم رویا دانشیان (14)شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
400115 وصایای امام (ره) آقای حسین جعفری دوشنبه18:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
54176 شیمی تجزیه خانم شهلا فتحی پنجشنبه11:00 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40510 درک وبیان معماری 1 سحر فتاحی (10)چهارشنبه13:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
60133 کارآموزی خانم نفیسه صداقت نامشخص مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
24416 آمار در علوم اجتماعی بهرام زمانی (7)یكشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته علوم اجتماعی و ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
41030 حسابداری صنعتی(1) محمدحسن هاشمی کوچکسرایی شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
541159 سمینار آقای شهرام نقی زاده نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400227 اندیشه اسلامی 1 سید احمد حسینی شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541161 ریاضیات (2) آقای سید بابا حسینی سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
325120 مکانیک کوانتمی 2 آقای محمدرضا پهلوانی پنجشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
50863 صنایع تخمیر آقای پیمان آریایی سه شنبه10:30 تا 12:30 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
42012 آزمایشگاه انتقال حرارت ------ شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40610 محاسبات فنی آقای محمدعلی راعی (4)یكشنبه17:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
40635 تکنولوژی شاسی وبدنه آقای محمدعلی راعی (31)چهارشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
10334 آز تشریح و رده بندی خانم رقیه اسکوئیان پنجشنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
541153 اقتصادومدیریت صنعتی آقای مهرداد محمدی سه شنبه14:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400202 آموزش قرآن کریم آقای علی اصغری شنبه13:00 تا 14:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40350 فوتبال 3 رمضان یگانگی یكشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه11:00 تا 12:30 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
42201 زبان خارجه عمومی آقای سلیمان فرجی شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
42207 شیمی عمومی 2 آقای سعید زمانی دوشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
420201 آزمایشگاه کنترل فرایندها ------ شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
6014 ترسیمات هندسی خانم نفیسه صداقت دوشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
54164 آز میکروب مواد فاطمه بهرامیان چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40526 تمرینهای معماری 1 آقای صبا جهانگیر چهارشنبه14:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
70211 برنامه سازی پیشرفته 1 رحیم اصغری چهارشنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
70312 الکترونیک عمومی 2 آرزو یدالله پور پنجشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته الکترونیک
5082 آمارواحتمالات بهرام زمانی شنبه12:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
54124 آززیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی شنبه14:00 تا 15:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54125 آززیست شناسی آقای اسماعیل فتاحی شنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400102 تربیت بدنی (1) فروه هاشمی پور سه شنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40071 اخلاق اسلامی علی نائیجی دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
10341 عملیات زراعی آقای اسماعیل یساری یكشنبه08:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
541132 آز روغن زینب رفتنی امیری پنجشنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40648 مقاومت مصالح آقای محمدعلی راعی (46)یكشنبه12:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
420114 شیمی وبیوشیمی موادغذایی خانم آرزو قادی چهارشنبه13:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
400231 وصایای امام (ره) آقای علی نیک نظر شنبه08:00 تا 09:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
41038 سرپرستی سازمان آقای نعمت اله فلاح چهارشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
11 پروژه آقای محسن جهانشاهی نامشخص مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70230 زبان ماشین واسمبلی آقای ذبیح الله احمدپور دوشنبه09:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50418 زبان خارجه عمومی آقای حامد برجسته چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
70243 کارگاه مبانی الکترونیک آرزو یدالله پور سه شنبه14:00 تا 18:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
50316 میکروبیولوژی و بهداشت مود غذایی حامی کابوسی یكشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی رشته تکنولوژی مواد غذایی
4033 بدمینتون (1) آقای قاسم نوبخت شنبه14:00 تا 15:30 و چهارشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
40095 تربیت بدنی (2) خانم فاطمه کاردگر سه شنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
70141 اصول وکاربردشبكه های اطلاع رسانی آقای حمید توکلایی ( )سه شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
541104 آز غلات خانم نسیم فرهمند چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
541116 سردخانه وانبار آقای پیمان آریایی سه شنبه13:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40514 آشنائی با معماری جهان آقای صبا جهانگیر یكشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
40519 تمرینهای معماری (2) مریم ایزدی چهارشنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
60112 کامپیوترگرافیك (1) رضا فاخری نیا چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
60153 تکنولوژی کارگاه بسته بندی رضا فاخری نیا پنجشنبه08:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40524 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری آقای نیما طلوع یكشنبه08:00 تا 12:30 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
541162 ریاضیات (2) آقای صالح شاکری شنبه12:30 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
400237 تربیت بدنی (1) آقای حسن فرج پور چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
400254 اندیشه اسلامی 1 سید احمد حسینی شنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
702263 ریاضی پیش آقای محمد سلیمانی وركی دوشنبه13:00 تا 15:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته کامپیوتر پیوسته
40828 نقشه برداری ساختمان حسن زارعی (23)شنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
32519 فیزیک پایه 2 آقای محمدعلی رمضانپور ( )دوشنبه08:00 تا 10:00 و دوشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
541188 تربیت بدنی (1) محدثه توکلی شنبه11:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
40830 تعمیر ونگهداری ساختمان حسن زارعی (25)دوشنبه10:00 تا 12:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
40837 تحلیل مقدماتی سازه ها آقای عباسعلی اسفندیاری (32)دوشنبه15:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته ساختمان
40090 تربیت بدنی (2) آقای جمشید سیارنژاد پنجشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
40096 تربیت بدنی (1) خانم فاطمه کاردگر سه شنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
10332 آز فیزیولوژی گیاهان زراعی آقای همت پیردشتی ( )پنجشنبه09:30 تا 11:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
54185 کاربردکامپیوتر شهین ملایری دوشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
41025 اقتصاد کلان(2) خانم مرضیه پورمرادی چهارشنبه08:00 تا 11:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته حسابداری
41215 ریاضی (2) آقای محسن محمدی (6)سه شنبه08:00 تا 11:00 مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته عمران
40351 فیزیک پیش آقای محمدرضا نیازیان ( )دوشنبه08:00 تا 10:00 مقطع كاردانی رشته تربیت بدنی
54169 آزمیکروب عمومی رابعه ایزدی چهارشنبه12:30 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
4057 ترسیم فنی سحر فتاحی (7)چهارشنبه08:00 تا 13:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
42202 شیمی عمومی1 آقای سیدمحمد نیکو شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كارشناسی رشته شیمی گرایش محض
60115 تکنولوژیکارگاه گرافیك (3) محمد خانزاد دوشنبه08:00 تا 14:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته گرافیک
40637 کارگاه شاسی وبدنه ------ (33)پنجشنبه14:00 تا 20:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته مکانیک گرایش خودرو
40522 پرسپکتیو مریم ایزدی چهارشنبه13:00 تا 17:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته نقشه کشی گرایش معماری
400232 وصایای امام (ره) آقای علی نیک نظر شنبه09:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541200 عملیات کارگاهی آقای صمد اخوت سه شنبه08:00 تا 12:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
50477 کارآموزی خانم نسیم فرهمند نامشخص مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
60230 زبان خارجه عمومی آقای سیداحمد جوادی لاریجانی سه شنبه13:00 تا 16:00 مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
5048 ریاضی عمومی آقای محسن محمدی دوشنبه12:00 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
42010 آزمایشگاه کنترل فرایندها ------ شنبه14:00 تا 16:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40081 وصایای امام (ره) آقای سید محمد محمدی یكشنبه14:00 تا 15:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
541186 تکنولوژی روغن سهیلا زرین قلم پنجشنبه10:30 تا 12:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
407131 کارگاه ریخته گریآهنی 1 آقای محمد تقی بطحایی شنبه13:00 تا 19:00 مقطع كاردانی پیوسته رشته متالورژی گرایش علم مواد
50429 آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی رابعه ایزدی دوشنبه13:30 تا 15:00 مقطع كاردانی رشته کاردان فنی گرایش صنایع غذایی
420132 معادلات دیفرانسیل آقای محمد سلیمانی وركی سه شنبه14:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
420149 آزمایشگاه شیمی آلی آقای حسین علی دبیری یكشنبه15:30 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54157 آزشیمی تجزیه خانم شهلا فتحی سه شنبه11:30 تا 13:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
54159 بازاریابی و صادرات خانم مرضیه پورمرادی سه شنبه15:00 تا 17:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
4003 زبان خارجه عمومی آقای محمدرضا اسماعیلی یكشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
4006 زبان خارجه عمومی آقای محمدرضا اسماعیلی دوشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته عمومی گرایش کلیه رشته ها
10311 شیمی عمومی فرهوش کیانی بارفروش سه شنبه08:00 تا 10:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
420197 آزمایشگاه شیمی عمومی خانم ناهید سهروردی چهارشنبه08:00 تا 09:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
6024 رساله و پروژه نهایی آقای مصطفی حسین زاده نامشخص مقطع كاردانی رشته گرافیک گرایش هنرهای تجسمی
420175 ترمودینامیك مهندسی شیمی(1) خانم آرزو قادی چهارشنبه11:00 تا 14:00 مقطع كارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70132 ساختمان وزبان ماشین آقای ذبیح الله احمدپور شنبه16:00 تا 19:00 مقطع كاردانی رشته کامپیوتر گرایش علمی کاربردی نرم افزار
541152 آز لبنیات علی معتمد زادگان پنجشنبه15:00 تا 16:30 مقطع كارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی